top of page
O NÁS

Dětské centrum Ledňáček je soukromé dětské centrum, působící na základě živnostenského oprávnění. Vzniklo v květnu 2010 v Doubravčicích. Tento prostor, situovaný v 1. patře budovy místního Obecního úřadu, prošel v roce 2008 rekonstrukcí a je zcela nově zařízen, dovybaven potřebnými maličkostmi pro provoz dětského centra.
Dětské centrum sice nemá vlastní zahradu, ale využívá udržované obecní dětské hřiště, velké hřiště, na zimu bude pro děti upraven svah za budovou pro zimní radovánky, procházky děti absolvují v klidných zelených zónách obce či na okraji lesa. Obcí prochází pouze jediná hlavní dopravní komunikace, všude platí omezená rychlost, která je ještě podpořena instalací dopravních retardérů.

Nově posyktujeme péči pro děti již od 1 roku věku.

Umožňuje nám to získaná speciální kvalifikace.

Dětské centrum je přístupné všem dětem, ve věku 1–7 let, bez ohledu na jejich bydliště.

  • Děti se zdravotním omezením přijímáme po dohodě.

  • Počet tříd: 1 smíšená  třída s dětmi různého věku.

  • Přihlášky přijímáme v průběhu celého roku až do naplnění celé kapacity.


Naším záměrem je poskytnout dětem zábavu ale i poučení, příjemné rodinné prostředí, do kterého se budou rády vracet; podporovat jejich všestranný rozvoj i samostatnost a věnovat se individuálně jak potřebám, tak i dovednostem a zájmům. Rádi si také vyslechneme podněty a náměty od rodičů, kteří s důvěrou svěří své dítě do naší péče.

Pro děti zajišťujeme celodenní program, ve kterém mají své místo jednotlivé složky výchovy a vzdělávání  pro nejmenší i předškoláky. Nenásilným a jednoduchým způsobem je seznamujeme s různými činnostmi -  s výtvarnou, hudební, pohybovou, literární, pracovní, ekologickou, dopravní...
Kromě toho jsou pro děti připraveny další aktivity v podobě kurzů a jednorázových akcí, do kterých je rodiče mohou zapojit dle vlastního uvážení a zájmu dítěte.

bottom of page