top of page

Provoz dětského centra je přizpůsoben potřebám rodičům, proto první děti přijímáme již v 6:00 h. Doba odchodu dítěte z dětského centra (pouze v doprovodu pověřené osoby) je po obědě a pak odpoledne nejpozději do 17:30 h. Pouze v případě nutnosti je možné si domluvit převzetí a odchod dítěte i v jinou dobu.

REŽIM DNE

06:00 – 09:00

09:00 – 09:30
09:30 – 11:30

11:30 – 12:00
12:30 – 13:00
13:00 – 14:30

14:30 – 15:00

15:00 – 17:30

příchod
dopolední svačinka

denní program

oběd

odchod – převzetí  dětí po obědě

odpolední odpočinek (spánek)

odpolední svačinka

volný program (hry podle zájmu dětí)

odchod – převzetí dětí

bottom of page