top of page
DOTACE EU

 

 

 

 

 

Název a  číslo výzvy: Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu, číslo výzvy 03_17_73.


Doba realizace projektu: od 1. května 2020 do 30. dubna 2022


Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016514


Název projektu: DS Ledňáček pokračuje

Provoz dětské skupiny s kapacitou 10 míst.


Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace bude poskytnuta na provoz dětského centra o kapacitě 10 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

NOVINKY

Od 2.9.2019 nás najdete v nových prostorách na adrese: V Edenu 165.

Přijímáme nové děti

  • Celoroční zápis do našeho
    dětského centra

  • Nástup možný kdykoliv

  • Přijímáme děti od 1. roku věku

  • Přijďte nás nezávazně navštívit!

bottom of page